Een paar losse gedachten over patatten en aanverwanten van Erik Swyngedouw

Objectief (i.e. los van de intense politieke en sociale context) gaat het gedeeltelijk vernielen van het aardappelveld in het slechtse geval over een vandalenstreek en in het beste geval een schelmenstreek. De ‘elevation’ of de actie tot het niveau van ‘geweld’ (tegen patatten) is een specifieke vertoogstrategie. Het vertalen van de actie tot het niveau van ‘geweld’ geeft op uitgesproken wijze aan van wat de inzet is in de confrontatie. Wat belang heeft is wie deze ‘actie’ tot het niveau van ‘geweld’ brengt: de overheid en de betrokken wetenschappers begrijpen maar al te goed wat de bredere maatschappelijke inzet is van de actie – met name dat het inderdaad om een uitgesproken politieke actie gaat. Echter dat laatste moet met alle middelen vermeden worden om zo beneomd te worden (i.e. dat de actie als een een ‘politieke’ daad omschreven wordt). Het aanduiden van de actie als geweldadig is een strategie van de-politizering. Het gewelds-vertoog wordt gehanteerd door de overheid/betrokken wetenschappers, het discussievertoog wordt gehanteerd door de actievoerders. Door de aandacht te verplaatsen naar ‘geweld’ dreigt het gevaar om in een ultra-politiek te vervallen (van absolute vriend en vijand) waarmee echte politizering uitgesloten wordt.

read full text: Een paar losse gedachten over patatten

Advertisements