Prof. Dr Albert Martens writes to the Rector

Geachte Rector,

Geachte Leden van de Academische Raad

Beste Collega’s,

Het komt vaak voor dat onderzoekers (M/V) onder druk worden gezet wanneer ze zich op terreinen begeven waarop het maatschappelijk debat in alle hevigheid wordt gevoerd.

Ik heb dit in de loop der jaren zelf meermaals ondervonden.

Jaren geleden, in 1984, onderzochten we samen met vakbondsvertegenwoordigers het personeelsbeleid van een belangrijk distributiebedrijf. Het verslag werd gepubliceerd (1) en vond bij de directie van het bedrijf maar weinig bijval. De bedrijfsleider nam onmiddellijk contact op met het rectoraat en drong erop aan om de onderzoekers te sanctioneren. De toenmalige rector – wijlen Piet De Somer – wilde daar niet op ingaan.

read full letter here: Open brief aan de Rector en de leden van de AR definitief