Onderzoek

Aan de Vlaamse universiteiten wordt 15,3 procent van het onderzoek besteld en betaald door de industrie. Een wereldrecord. Nergens anders is de vervlechting tussen wetenschap en industrie zo groot. Universiteiten nemen ook patenten op wat ze ontwikkelen voor de industrie. Dat leverde de KU Leuven vorig jaar 52 miljoen euro op. Het Massachusetts Institute of Technology (MIT) staat op gelijke hoogte.

read full text here: http://www.demorgen.be/dm/nl/2462/Standpunt/article/detail/1282477/2011/06/23/Standpunt-Yves-Desmet-Onderzoek.dhtml

Optocht der boze toga’s

Onder het motto: “Geen Berufsverbot voor Barbara!” wil een groep academici op dinsdag 28 juni door de straten van Leuven trekken om hun ongenoegen te uiten over het ontslag van Barbara Van Dyck. Barbara werd door de KU Leuven ontslagen vanwege haar deelname en publieke steun aan de actie tegen het GGO-aardappelveld in Wetteren.

read full text here: http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/06/21/optocht-der-boze-togas

Metaforum KU Leuven prikkelt debat over academische vrijheid

Metaforum Leuven, de interdisciplinaire denktank van de KU Leuven, start in het najaar een debat over academische vrijheid, vrijheid van meningsuiting, burgerlijke ongehoorzaamheid en de neutraliteit van onderzoek. De Metaforum-werkgroep Genetisch Gemodificeerde Organismen, die al vijf maanden aan het werk is, zal volgend academiejaar een visietekst voorstellen.

read full text here: http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/06/23/metaforum-ku-leuven-prikkelt-debat-over-academische-vrijheid

Report ‘Science versus Democracy?’ workshop

On the 10th of June, the Centre for Logic and Philosophy of Science (Ghent University, Belgium) organized a one-day workshop, ‘Science versus Democracy?’, on the relation(s) between Science and Democracy (http://logica.ugent.be/centrum). In light of the commotion surrounding a recent action of the Field Liberation Movement against an experimental, genetically modified potato field in Wetteren (Belgium) and the sacking of an academic researcher because of her public support, one cannot but notice that this workshop addressing the interface between science and democracy couldn’t come at a better time to clarify at least some of the misconceptions, which popped up in local media reports and academic reasoning (detailed information and an international petition to reinstate Barbara van Dyck can be found here: https://threerottenpotatoes.wordpress.com/).

read brief report here: http://logica.ugent.be/centrum/preprints/Report_workshop_science_versus_democracy.pdf

Researcher sacked for role in destruction of field trial (Science Magazine)

The sacking of a Belgian researcher involved in the partial destruction of a test field for genetically modified (GM) potatoes has trig- gered a fierce debate about academic free- dom in Belgium.

Barbara Van Dyck, a bioengineer who studies local development and social change at Catholic University of Leuven, says she did not uproot any plants herself during the 29 May operation by a group called the Field Liberation Movement near the Flemish town of Wetteren. But she was present and defended the raid in interviews, referring to the movement as “we.”

Van Dyck, who was fired 4 days later, says the university never gave her a proper chance to explain the protest, which she says was a form of civil disobedience. Stijn Oosterlynck, a faculty colleague, calls the university’s response “disproportionate” pending a judi- cial inquiry against the group. But university Rector Mark Waer said in an e-mail to staff members that Van Dyck violated one of the institute’s core principles. “The university expects its employees to respect each other’s research and to not destroy it,” Waer wrote.

via: http://www.sciencemag.org/content/332/6036/1364.3.full.pdf

Emeritus KU Leuven vraagt herziening ontslag

‘Het ontslag van Barbara Van Dyck roept vragen op over de steun waarop onderzoekers kunnen rekenen wanneer ze zich in controversiële kwesties mengen’, schrijft emeritus hoogleraar Albert Martens in een open brief aan de KU Leuven. Hij verwijst naar twee incidenten uit het verleden waarin de bedrijfswereld of de overheid de universiteit onder druk zette om onderzoekers te ontslaan.
Van Dyck werd begin juni ontslagen omdat ze deelnam aan een protest van milieu-activisten tegen een aardappelveld in Wetteren. Op dat veld testten onder meer de UGent en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie de weerbaarheid van genetisch gemanipuleerde aardappelen. Van Dyck noemde de actie geslaagd en zei ze dat er nog zouden volgen.De KU Leuven vindt dat de open brief niet bijdraagt tot de discussie. ‘De inhoud ervan is naast de kwestie’, zegt vicerector onderzoeksbeleid Peter Marynen. ‘Het gaat niet om de afwijkende mening van de onderzoekster, maar om de vernieling van het experiment.’

Chris Kesteloot writes to the Rector

De rector van de KULeuven heeft op 6 juni een bericht naar de academische gemeenschap gestuurd waarin hij de beslissing om Barbara Van Dijck te ontslaan verantwoordt: “De betrokken onderzoekster is niet ontslagen vanwege haar standpunt over genetisch gewijzigde organismen, wel vanwege haar participatie aan en haar publiekelijk opkomen voor een gewelddadige actie, die doelbewust een door de democratische overheden toegelaten wetenschappelijk experiment wou vernietigen. 
Het doelbewust vernielen van een wetenschappelijk experiment strookt op geen enkele manier met de academische vrijheid, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van onderzoek. Meer nog, het verhindert deze vrijheden voor collega-onderzoekers.”

Na een nauwkeurige analyse van deze argumenten blijft er maar één over: de incidenten in Wetteren druisen in tegen de vrijheid van onderzoek. Maar ik argumenteer verder dat dit de opgelegde sanctie helemaal niet verantwoordt.

read full text here: Kesteloot

Weg met het hek rond de wetenschap

Wetenschappelijk onderzoek waarin ‘wijzelf en onze toekomst’ op het spel staan, mogen niet langer weggestopt worden in commissies of specialistenpanels allerhande. Een groep onderzoekers van de KU Leuven pleit voor ‘collectieve experimenten’.

door Goele Cornelissen, Mathias Decuypere, Ilse Geerinck, Jan Masschelein, Stefan Ramaekers, Peter Reyskens, Nick Schuermans, Maarten Simons, Katrien Van Poeck, Joke Vandenabeele, Joris Vlieghe en Danny Wildemeersch zijn allen verbonden aan het Laboratorium voor Educatie en Samenleving van de KU Leuven.

read full text here: http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/De-Gedachte/article/detail/1281421/2011/06/21/Weg-met-het-hek-rond-de-wetenschap.dhtml#.TgBNQFtrMGs;facebook

La chercheuse licenciée se défend

Le 29 mai dernier, quelques dizaines de militants anti-OGM détruisaient un champ expérimental de pommes de terre à Wetteren à l’appel du Field Liberation Movement. Un champ, appartenant à un centre de recherche affilié à l’Université de Gand, et une action que les autorités académiques ont vivement condamnée, annonçant même des poursuites judiciaires contre les manifestants.

par Grégoire Comhaire

read full text here: http://www.lalibre.be/archives/divers/article/668112/la-chercheuse-licenciee-se-defend.html

Stellingen van beschaamde professor over ggo-aardappels en andere controverses

Een beschaamde alumnus en voormalig visiting professor van de KU Leuven. Zo noemt Dr. Ir. Erik Swyngedouw zichzelf nu. Hij is professor aan de University of Manchester en ziet zich verplicht zich te mengen in de ggo-aardappelaffaire en andere controverses met een aantal stellingen.

door Erik Swyngedouw

read full text here: http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/06/15/stellingen-van-beschaamde-professor-over-ggo-aardappels-en-andere-controverses

Annemie Struyf wil haar naam weer onder petitie

Annemie Struyf wil haar naam weer onder de petitie tegen het ontslag van onderzoekster Barbara Van Dyck (KU Leuven). Het gaat echter niet om de bekende journaliste, maar wel om een naamgenoot van het VRT-gezicht.

read full text here: http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20110615_158

see also: http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=5Q3BFHSE

 

 

 

 

 

Prof. Dr Albert Martens writes to the Rector

Geachte Rector,

Geachte Leden van de Academische Raad

Beste Collega’s,

Het komt vaak voor dat onderzoekers (M/V) onder druk worden gezet wanneer ze zich op terreinen begeven waarop het maatschappelijk debat in alle hevigheid wordt gevoerd.

Ik heb dit in de loop der jaren zelf meermaals ondervonden.

Jaren geleden, in 1984, onderzochten we samen met vakbondsvertegenwoordigers het personeelsbeleid van een belangrijk distributiebedrijf. Het verslag werd gepubliceerd (1) en vond bij de directie van het bedrijf maar weinig bijval. De bedrijfsleider nam onmiddellijk contact op met het rectoraat en drong erop aan om de onderzoekers te sanctioneren. De toenmalige rector – wijlen Piet De Somer – wilde daar niet op ingaan.

read full letter here: Open brief aan de Rector en de leden van de AR definitief

straatpoëzie

een prof met ’n invloedrijke broer kan zeker twintig jaar

sjoemelen, schijndiploma’s afleveren,… zonder gevaar

dan pas (eventueel) sanctioneren ze hem

maar over een dissidente stem

hebben rectoren onmiddellijk een conclusie klaar

hoeveel geliefden zouden ’s avonds voor het slapengaan

niet hebben gezegd: let op wat je zegt, denk aan je baan

zo wordt subtiel het vrije woord

door rectoren in slaapkamers vermoord

zelfcensuur, een aanfluiting van het academisch bestaan

wie de deontologie niet volgt, sturen ze uit de laan

diens academische carrière is onherroepelijk gedaan

maar waarom zegt dezelfde code niet

hetzelfde over wie meningsuiting verbiedt

moeten we dan eigenlijk de rector niet ontslaan?

Goede bedoelingen, gevaarlijke woorden. En ook over Pascal Smet

Op het gevaar dat het onderonsje tussen filosofen zou lijken te worden, wil ik nog een laatste keer reageren op Maarten Boudry en Johan Braeckman (“Nog meer hete aardappelen: over de vrije meningsuiting en het hellend vlak”). Dit kan misschien nog steeds helpen om een aantal zaken duidelijker te stellen en scherper te krijgen.

 

door Maarten Van Dyck

 

De kinderen van het korenland

Door de zaak-Barbara Van Dyck is het begrip ‘solidariteit’ met werkelijkheid geïnjecteerd. De naschriften bij mijn vorige posting lieten zien dat de reacties op haar ontslag door de KULeuven traag en op een bepaalde manier unisono waren. Spaarzaam protest oogde ritueel. Daardoor had de universiteit de wind in de rug, temeer daar ze de publieke opinie mee had.

door Marc Kregting

read full text here: http://dehoningpot.blogspot.com/2011/06/de-kinderen-van-het-korenland.html

‘Ik ben geen ecofundamentaliste’

‘Zonder de aardappelveldslag was het debat over genetisch gemanipuleerd voedsel nooit opengebroken. Geen sociale vooruitgang zonder dissidente stemmen die zich durven te verzetten tegen de gevestigde orde. Kijk naar Rosa Parks.’ Onderzoekster Barbara Van Dyck (32) werd vorige week op staande voet ontslagen door de KU Leuven omdat ze aanwezig was bij de actie tegen het ggo-aardappelveld in Wetteren.

Door Kim Van De Perre

read interview here (part I): bvd1

read interview here (part II): bvd2

Een breed en hoogstaand GGO-debat, geen repressie

De actie tegen een veld met genetisch gewijzigde aardappelen in Wetteren heeft veel losgemaakt in de samenleving en de academische wereld. Alleen al deze vaststelling moet ons allen tot nadenken stemmen. In plaats van nu een Leuvense onderzoekster-activiste te broodroven, zouden de universiteiten en andere betrokken actoren zich beter zorgen maken over de kwaliteit van het maatschappelijk debat omtrent de vele vragen die genetisch gewijzigde organismen (GGO’s) in de landbouw oproepen.

van Dries Lesage

read full text here: http://opinie.deredactie.be/2011/06/10/een-breed-en-hoogstaand-ggo-debat-geen-repressie/