Support

SUPPORT THE COURT CASE!  

In a few days only a petition was signed by more than 4000 people, including academics, human rights and environmental activists, and many concerned citizens. The petition was handed over to rector Mark Waer at the beginning of the academic year. Talks have been going on over summer to organise Barbara’s reintegration. Yet the dismissal will not be cancelled!

Barbara Van Dyck has been forced to bring the case before the labour court. We regret the obstinacy of the rectorate in this affair. For not only the freedom of expression is put at risk but also the ongoing research project in which Barbara was involved. We now ask you to support the court case financially. It is important to win this case!

Support Account : ‘Slow Science’ BE69 5230 8047 1578

***

STEUN HET PROCES!

In een mum van tijd tekenden meer dan 4000 mensen een petitie om de intrekking van het ontslag te eisen. Een honderdtal mensen, academici en sympathisanten, voerden bij het begin van het huidige academiejaar een protestactie tegen het ontslag. De rector weigert echter terug te komen op zijn beslissing. In september kondigde Barbara aan het ontslag juridisch aan te vechten. Zo’n procedure kost handenvol geld, en daarom wil het steuncomité graag ook beroep doen op jouw solidariteit. Alle financiële bijdragen, hoe beperkt ook, zijn welkom!

Steun rekening  : ‘ Slow Science’ BE69 5230 8047 1578.

Of je nu de actie tegen de genetisch gemanipuleerde aardappelen steunt of niet: het ontslag is zonder enige twijfel een disproportionele maatregel die alle kritische stemmen in het vervolg de mond dreigt te snoeren. Het ontslag kwam bovendien tot stand zonder enige procedure. Als dit een precedent wordt, is geen enkele universitaire onderzoeker nog veilig.

Volgens juridische experten is dit een unieke zaak, maar bestaat er een reële kans dat Barbara het pleit wint. Vandaar de noodzaak om uiterst goed voorbereid te zijn. We danken iedereen voor elke blijk van solidariteit! Mocht er aan het einde van de rit geld over zijn, dan wordt dit overgemaakt aan het pas opgerichte Slow Science comité, dat een beweging wil opzetten die kritisch staat tegenover de vermarkting van het universitair onderzoek en tegenover de verstrengeling van universiteit en bedrijfsleven.